Hướng dẫn trỏ domain Godaddy về Blogspot 2017

Cách trỏ tên miền Godaddy về Blog.

Chuẩn bị:

  • Domain Godaddy
  • Tài khoản Blogspot
  • Dải IP            

216.239.32.21
216.239.34.21
216.239.36.21
216.239.38.21

Ở video dưới mình trỏ tên miền là : minhcuong.net

Qua Blogspot                                    topscent.blogspot.com

Bạn xem video để dễ làm nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *