Chỉnh sửa kích thước hình ảnh trong photoshop CS6

Học Photoshop cơ bản Photoshop CS6

Hướng dẫn cách chỉnh sửa kích thước hình ảnh.

Mở Photoshop CS 6

Tìm đến Image/ Image size (Ctrl+Alt+I )

Trong phần chỉnh sửa có 2 phần

Điều chỉnh kích thước ở phần Pixel Dimension

Width chiều rộng

Height chiều cao

Đơn vị Pixel, cm,m, mm…..

Constrain Proportion tùy chỉnh kích thước theo tỉ lệ

 

Video hướng dẫn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *